Friday, April 1, 2011

Words that Changed the World IV

Madda tal hadda abaga dinga zah;
Haddoo baggawns adda walashaw.
Wuli buli [repeat 4x].
Madda tal hadda lada tanachaw,
Lesna beal sava, gana lanadah.
Wuli buli [repeat 4x].”

No comments:

Post a Comment